Напрямки діяльності організації:

1. Підвищення технічної та організаційної спроможності організації

Мета – СМР працює, як єдиний механізм, злагоджено, ефективно, без збоїв.

Очікуваний результат. Налагоджена ефективна системи керівництва та управління СМР; діяльність організації базується на системі внутрішнього менеджменту та відповідає розробленими стратегіям; працівники організації якісно надають послуги.

2. Міжнародна діяльність.

Мета–Надання можливості молоді розширити свій світогляд.

Очікуваний результат.СМР сприяє обміну культурним досвідом, зміненню стереотипів у міжрасових та міжнародних взаєминах; налагоджує ефективний та мирний діалог з представниками інших країн, сприяє в особистісному розвитку молоді та формуванню нових міжнародних партнерств, сприяє впровадженню молодими людьми кращих світових практик у своїх громадах.

3. Соціальна діяльність

Мета–Сприяння забезпеченню потреб в нових та актуальних знаннях та навичках, створенню умов для розвитку громадянської активності та ініціативності, популяризація здорового способу життя, підвищення екологічної свідомості представників цільових груп та організацій, формування культурної атмосфери в місті.

Очікуваний результат.Створено умови для задоволення попиту на нові знання та навики та на інформацію, яка буде використовуватися у діяльності представників цільової групи, розширення персоналу організації та клієнтської бази,розробка та проведення актуально-тематичних курсів та тематично-інтеграційних заходів на основі постійного моніторингу попиту, розвиток культурного рівня громади, зростання кількості осіб, які ведуть здоровий спосіб життя, підвищують власний екологічний та культурний розвиток, створення умов для розвитку та підтримки діяльності інших ОГС та ініціативних груп. закріплення іміджу та репутації СМР.